maanantai 14. toukokuuta 2012

Oppimisympäristöt opetuksessa

Tänään olin mukana sosiaalisen median työpajassa, jossa oli aiheena oppimisympäristöjen yleisesittely. Työpajaa vetivät Anne Rongas ja Kaisa Honkonen-Ratinen. Työpajassa oli esillä paitsi jaetut dokumentit myös oppimisen ja opetuksen muutoksen suunnat. Opettajien pohdinnassa esille nousseet keskeiset muutokset olivat yksilöitymisvaatimus, painetun aineiston vähenemin sekä se, että maantiede menettää merkitystä ja opetuksen paikkasidonnaisuus katoaa. Tästä mainittiin esimerkkinä SecondLife. Pohdittiin myös, että lukutaito muokkautuu kimppalukemiseksi. Tulevaisuuden oppimisympäristöihin on vaikea päästä käsiksi ja opettajillakin on erilaisia taitoja ja osaamistasoja. Onko niin, että vahvat kirjoittajat vahvistuvat entisestään.

Visuaaliseen toimintakulttuuriin siirtyminen paitsi mahdollistaa erilaisia toimintatapoja tuo haasteita niille, joilla ei ole visuaalista ajattelukykyä. Teknologiaa voidaan hyödyntää erilaisten oppijoiden opetuksessa. Anne kertoi, että visuaaliseen toimintakulttuuriin siiryminen mahdollistaa lukutaidottomien siirtymisen tietokoneiden käyttäjäksi.
Ei kommentteja: