perjantai 13. huhtikuuta 2012

Mistä lääke Internetriippuvuuteen

Luin Lääkärilehdestä mielenkiintoisen artikkelin Internetriippuvuudesta ja siitä milloin sen haitalliseen käyttöön pitäisi puuttua ja pitäisikö se olla diagnostinen luokka. Artikkelin kirjoittajan Jyrki Korkeilan (LT, psykiatrian dosentti, psykiatrian professori ja ylilääkäri) mukaan Internetriippuvuutta on hallitsematon ja vahingoittava Internetin käyttö: pelaaminen, erilaiset seksuaaliset aktiviteetit ja sähköpostin tai muiden viestimien yletön käyttö. Tästä voi aiheutua terveydellisiä ongelmia ja ammatillisia, taloudellisia sekä sosiaalisen elämän vaikeuksia. Internetriippuvuuteen voi liittyä myös päihteiden haitallista ja riippuvaista käyttöä sekä masentuneisuutta. Tarkkaavaisuushäiriö liitetään usein Internetriippuvuuteen ja se saattaakin artikkelin mukaan olla keskeinen taustatekijä riippuvuuden kehittymisessä. Hoidossa sovelletaan peliriippuvuuden hoidossa tunnettuja keinoja.

Artikkelin mukaan lääketieteellisessä kirjallisuudessa pohditaan diagnosoitaisiinko Internetriippuvuus elektronisen median patologiseksi käytöksi vaiko muuksi häiriöksi. Kansainvälisessä tautiluokituksessa Internetriippuvuus voisi olla peliriippuvuuteen verrattava uusi behavioraalisen riippuvuuden muoto. Yhdysvalloissa suositellaan impulssikontrollin häiriön käyttöä diagnoosina.

Artikkelin mukaan verkkoestottomuutta on silloin kun Internetistä riippuvainen kokee erityisen tärkeäksi verkon käytön voimakkaan intimiteetin, estojen ja rajojen katoamisen, ajan rajallisuuden tunteen katoamisen ja kokemukset hallinnan tunteen höltymisestä. Riippuvainen hankkii uusia laitteita tyydyttääkseen Internetyhteyksien toimivuuden kasvavia odotuksia. Internetin käyttö asettuukin elämän tarve- ja tehtävähierarkiassa ensisijaiseen asemaan. Verkkoyhteydet säätelevät hyvinvointia ja mielialaa. Sosiaalinen elämä kaventuu ja elämä ilman Internetistä voi masentaa ja ahdistaa.

Tutkimustietoa on vähän. Erään kulttuurisidonnaisen tutkimuksen mukaan kiinalaiset altistuvat Internetin haitalliselle käytölle tavallisemmin kuin yhdysvaltalaiset. Tämä johtuu kiinalaisten nopeasta Internetaltistumisesta. Miehillä on, kulttuurista riippumatta, enemmän Internetriippuvuusongelmia kuin naisilla. Monta tuntia yhtäjaksoisesti Internetiä käyttävät saavat enemmän riippuvuusongelmia kuin satunnaiset käyttäjät.

Internetriippuvaisilla ei ole havaittu altistavaa persoonallisuusprofiilia. Riippuvuuteen on toki yhdistetty vähäinen ekstroversio, suuri neuroottisuuden määrä sekä pieni elämyshakuisuuspistemäärä ja taipumus luottaa vain itseensä ja toimia yksin. Murrosikäisten Internetriippuvuuteen yhdistetään vanhempien emotionaalisen lämmön puute sekä äidin liiallinen kontrolloivuus, hylkäävyys ja rankaisevuus. Lisäksi  voi olla ihmissuhdevaikeuksia. Internetriippuvalla esiintyy monihäiriöisyyttä ja he ovat muuta väestöä masentuneempia ja ahdistuneempia. He käyttävät enemmän alkoholia ja kärsivät unihäiriöistä. Suomalaisessa opiskelijaväestössä havaittiin haitallisen käytön liittyvän psyykkiseen kuormittumiseen, sosiaaliseen eristyneisyyteen, kannabiksen käyttöön ja alkoholin haitallisen käytön lisääntymiseen sekä dissosiaatio-oireisiin ja itsensä vahingoittamistaipumukseen. Toisen tutkimuksen mukaan riippuvaisilla nuorilla esiintyy päiväväsymystä, unettomuutta, kuorsaamista, bruksismia (yöllistä hampaiden narskuttelua), painajaisunia ja päänsärkylääkkeiden käyttöä. Liiallinen Internetin käyttö voi johtaa liikunnan laiminlyöntiin ja somaattisiin terveyshaittoihin kuten selkäongelmiin, rannekanavaoireyhtymään, ylipainoon, syviin laskimotrombooseihin ja keuhkoembolioihin sekä pitkään jatkuvan verkkopelaamisen aiheuttamiin epileptisiin kouristuksiin. Internetriippuvuutta ennakoivat oireet lisääntyvät. Näitä ovat ADHD-oireet, vihamielisyys murrosikäisillä pojilla ja sosiaalinen ahdistuneisuus ja masennus murrosikäisillä tytöillä.

Elämä ilman Internetiä on hankalaa ja tietokoneen sekä Internetin käyttötapoja tulisikin muuttaa. Omat säännöt ja käyttörajoitukset auttavat vieroittautumiseen kuin myös käyttöpäiväkirja ja ulkoiset ajastimet. Tutkittua tietoa Internetriippuvuuden hoidosta ei ole saatavilla, vaikka tutkimusideoita ja empiirisiä hoitokokeiluja, etenkin peliriippuvuuden hoitamisesta on. Hoito voi olla psykososiaalista, ja siinä voidaan hyödyntää kognitiivista terapiaa, motivoivan haastattelun keinoja tai 12 askeleen ohjelmia. Vaikeissa tapauksissa käytetään myös lääkehoitoja. Lääkäreidenkään tiedot eivät ole teknologian kehityksessä pysyneet mukana. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalisen median käyttö pikemminkin täydentää muuta sosiaalista verkostoa kuin korvaa sitä.

Lisätietoja Päihdelinkki: Internet pelaamisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ympäristöriippuvuudesta Lähde: Duodecim 2012;128:741-8

Ei kommentteja: